Djurens Rätt
09 June 2010

Jordbruksministern tog emot protestlistor mot päls - men tror mest på ändrat beteende

– Det är bra att människor engagerar sig och bryr sig om frågor de tycker är viktiga. Det är bra för demokratin. Ett samhälle där människor inte bryr sig vill jag inte leva i. Jag är imponerad över att frivilliga krafter har samlat in så många namn, sade Eskil Erlandsson vid överlämnandet.

Men så här svarade han på frågan om ett etiskt förbud mot pälsdjursuppfödning:

– Jag tror inte på ett på förbud. Det är den breda allmänheten som måste ändra sitt beteende och konsumtionsmönster. Så länge det finns en efterfrågan av de här produkterna kommer någon att förse dem med det, någon kommer att producera. Det är som med knark; så länge det finns människor som knarkar kommer det att finnas folk som tillverkar det de vill ha.

Så på frågan om förbud mot pälsfarmerna i Sverige svarade han:

- Det finns inget i pipeline. Vi kommer inte att driva frågan.

Djurens Rätts ordförande Camilla Björkbom är förvånad över jordbruksministerns svar:

- Flera länder har redan förbjudit pälsfarmning. Vi har visat att över 100 000 människor aktivt tagit ställning mot pälsdjursuppfödning. Om inte detta visar på en kraftig opinion för ett förbud undrar jag vad som krävs.

Hon fortsätter:

– Detta är en av våra huvudfrågor i valrörelsen. Vi är många som är beredda att arbeta hårt för att göra detta till en valfråga.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: