Djurens Rätt
15 September 2021

Jordbruksstöden pekas ut som miljö- och hälsoskadliga i ny FN-rapport

Varje år subventioneras jordbrukssektorn globalt med omkring 540 miljarder dollar runt om i världen. Detta motsvarar ca 15 procent av jordbrukssektorns totala produktionsvärde. Bara i EU går omkring en tredjedel av unionens hela budget till olika former av bidrag till jordbruket. 

I den nya rapporten som är framtagen av FN:s Mat- och jordbruksorganisation (FAO) lyfter FAO fram att 90% av jordbruksstöden globalt ges till miljö- och klimatskadlig matproduktion och bidrar till ohälsosamma matvanor, i motsatt riktning mot målsättningarna i Parisavtalet. 

– Djurens Rätt har uppmärksammat problemet med jordbruksstöden under lång tid. Vi vet att EU:s jordbruksstöd främst premierar storskalig och högintensiv djurhållning, det kan vi inte acceptera, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Nötkött, mjölk och ris är bland de produkter som är mest subventionerade runt om i världen. Detta trots att kött och mjölk genererar höga utsläpp, kräver omfattande markanvändning och har negativa effekter för folkhälsan i stora delar av världen. Animaliskt kött generellt och socker är också kraftigt subventionerade, enligt rapporten. 

FAO menar att det finns goda möjligheter att ställa om stöden från det klimat- och miljöskadliga till det hållbara. På så sätt kan jordbrukssektorn bli en motor för omställningen. En del arbete med att rikta om stöden har påbörjats på vissa håll, men FAO lyfter att åtgärderna behöver vara "bredare, snabbare och modigare" över hela världen. 

FAO uppmanar nu beslutsfattare, jordbrukare, konsumenter och alla som påverkas av hur jordbruket, klimatet och miljön ser ut att engagera och organisera sig för att rikta om stöden. 

– Sverige har fortfarande som målsättning i Livsmedelsstrategin att köttproduktionen ska öka. Vi vill istället se målsättningar om ökad produktion av näringsrik växtbaserad mat där Sverige har stor potential att driva innovationen framåt och öka exporten. Det kommer vi att kämpa för, säger Camilla Bergvall. 

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: