Djurens Rätt
24 October 2017

Jordbruksverket dödförklarar forskningen – kritik mot förslag om grisar under samtal i riksdagen

– Jag bär svart idag därför att jag sörjer, jag sörjer att Jordbruksverket har dödförklarat forskningen.

Så inledde Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien vid SLU, sitt anförande när riksdagsdagens djurskyddsforum tisdagen den 24 oktober arrangerade ett rundabordssamtal om Jordbruksverkets nya förslag om grisar, som om det träder i kraft gör det tillåtet att skilja smågrisar från sina mammor 7 dagar tidigare än dagens gräns på 28 dagar.

Det kan tyckas vara en smärre förändring, men kritiken har flera utgångspunkter. Bo Algers lyfte frågan ur grisarnas perspektiv och förklarade varför dagarna är så viktiga.
– Under de här dagarna ska ungen byta föda. Det sker i naturen genom att suggan gradvis avvänjer sina smågrisar, vilket tar 15-20 veckor. I den intensiva grisproduktionen gör vi det betydligt tidigare och enligt förslaget görs det när smågrisen är som allra mest känslig.

En tidigare avvänjning leder till diaréer, och därmed ökad antibiotikaanvädning, liksom beteendestörningar, sa Bo Algers. Frida Lundmark, adjunkt i djurskydd på avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa på SLU i Skara kritiserade istället hur Jordbruksverket nu förändrar hur de formulerar sina föreskrifter, att det allt mer handlar om målstyrda lagar som inte tillräckligt tydligt reglerar det förebyggande arbete som krävs för ett gott djurskydd.
– Det jag kan se som risker med att gå mot ett målstyrt regelverk är att vi går tillbaka till ”djurplågeri-tänket”, plötsligt kan vi inte ingripa förrän djuren redan är [negativt] påverkade. Och då är det ju alldeles för sent, det går inte att stoppa tillbaka kultingarna till suggan.

Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige lämnade i förra veckan över mer än 60 000 namnunderskrifter mot förslaget och i såväl samtalet med Jordbruksverket som i riksdagen denna tisdag poängterade Djurens Rätt förbundsordförande Camilla Björkbom att djurskyddslagen ska gälla alla individer, varje gris i det här fallet - Jordbruksverket har i svar argumenterat för att förslaget ”endast” gäller tio procent av smågrisarna.
– Riksdagen har bestämt att djurskyddet inte ska sänkas, och samtidigt har vi det här förslaget som avråds så kraftigt från vetenskapligt håll. Vi kan tycka och tro olika saker, men vi kan inte bortse från fakta.

Djurskyddet Sveriges Åsa Hagelstedt menade att Jordbruksverket forcera fram ett ogenomtänkt förslag.
– Vi gjorde själva en remissammanställning eftersom Jordbruksverket inte har gjort det när det gäller en sänkt avvänjningstid för smågrisar - 70 procent av remissinsatserna avstyrker förslaget och de som styrker förslaget är de som själva har gjort försöken som de baserar de föreslagna ändringarna på. Trots detta tar inte Jordbruksverket kritiken på allvar.

I det efterföljande samtalet deltog – förutom riksdagsledamöterna Jens Holm (V) och Sofia Arkelsten (M), initiativtagarna till dagens rundabordssamtal – också Sara Karlsson (S), Carl Schlyter (MP), Isak From (S) och Staffan Danielsson (C). Där förekom både kritik mot och förståelse för Jordbruksverkets förslag.

– Vi ser en oro för att Sverige inte lever som vi lär, det förebyggande arbetet tappas bort. Vi riskerar vår roll som förebild. Det finns en balans mellan olika intressen men just nu känns det som att det saknas både fakta och forskning som man är överens om, sammanfattade Sofia Arkelsten samtalet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: