Djurens Rätt
16 January 2018

Jordbruksverket får i uppdrag att utvärdera minkbranschen

I uppdraget står att Jordbruksverket ska "bedöma om produktionen, så som den bedrivs i dag, innebär att djuren ges möjlighet att bete sig naturligt. I det ligger att djuren hålls och sköts i en god djurmiljö så att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande samt att beteendestörningar förebyggs."

Djurens Rätt ser positivt på att minkarnas situation utreds men menar att det redan idag finns gott om kunskap och underlag om brister i minkarnas välfärd.  

– Djurens Rätt och många djurvänner med oss har länge kritiserat djurvälfärden i minkbranschen. Minkar är semiakvatiska djur som idag inte har någon möjlighet att få utlopp för sitt behov av simvatten. Ett krav på tillgång till simvatten är ett viktigt steg för att förbättra minkarnas situation, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Uppdraget som kan läsas i sin helhet här, ska redovisas senast den 11 januari 2019.

Läs mer om Djurens Rätts kommentarer till den nya djurskyddslagen.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: