Djurens Rätt
21 December 2020

Jordbruksverket föreslår stärkt djurskydd vid utsättning av djur för jakt och fiske

I två omgångar i år har Djurens Rätt, tillsammans med Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen, framfört synpunkter om behovet och konsekvenserna av att det införs regler om utsättning av djur.

I Sverige är det huvudsakligen fasaner, gräsänder, rapphöns och fiskar av arterna regnbåge, öring, röding och lax som föds upp och sätts ut för jakt- och fiskeändamål. Djuren föds upp i fångenskap, i uppfödningsanläggningar, och släpps sedan ut i naturen i syfte att jagas eller fiskas.

Enligt SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd är majoriteten av avelsfåglarna uppfödda i hägn, men infångning av viltlevande fasaner förekommer. Jordbruksverket uppskattar att omkring 700 000 fåglar och minst cirka 3 miljoner fiskar (inte alla i syfte att fiskas) årligen sätts ut i landet. Den här verksamheten pågår trots att det saknas detaljerade djurskyddsregler om hållningen av djuren  och djurskyddsregler om hur utsättningen får gå till.

Utredningen av Jordbruksverket visar också att det saknas studier och forskning om djurskyddet vid utsättningar av fåglar och fiskar för jakt- och fiskeändamål i Sverige.

Jordbruksverket skriver nu i sin rapport till regeringen att djurskyddet vid utsättning av djur för jakt och fiske, behöver stärkas. I ett pressmeddelande säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket:

– Det rör sig om många djur, sammanlagt flera miljoner, som varje år sätts ut och om utsättningen sker på fel sätt så finns det risk för allvarliga djurskyddsproblem.

– Det är mycket positivt att det nu föreslås en skrivning i djurskyddslagen i syfte att stärka djurskyddet vid utsättning av djur. Vi menar att det utöver det också behövs detaljerade och artspecifika föreskrifter kring utsättningen och efter den, men också om hållningen av djuren som föds upp i syfte att sättas ut och sedan jagas eller fiskas, säger Linda Björklund, sakkunnig och etolog på Djurens Rätt.

Djurens Rätt har under utredningens gång framfört att organisationen i är emot att djur föds upp och sätts ut i jakt- och fiskesyfte. Om denna form av djurhållning och utsättning fortsatt ska vara tillåten menar Djurens Rätt att det behövs nya artspecifika regler om både uppfödningen och utsättningen av djuren.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: