Djurens Rätt
12 December 2017

Jordbruksverket har gått köttbranschen till mötes

När djurskyddsfrågorna överlämnades från Djurskyddsmyndigheten till Jordbruksverket 1 juli 2007 fanns en tilltro till att Jordbruksverket med omdöme skulle förvalta djurskyddet, men också se till helheten det vill säga på ett klokt sätt balansera djurhållarnas intressen mot djurens rätt till hälsa och en god djurvälfärd. Jordbruksverket har svikit det förtroendet. Demokratin har satts ur spel.

I myndigheternas uppdrag finns en skyldighet enligt den svenska grundlagen att tillfråga och beakta synpunkter från intressenter inför ändringar av detaljregelverk. Jordbruksverkets förslag till nya djurskyddsföreskrifter för grisar avstyrktes av 70 procent av remissinstanserna av vilka kan nämnas Livsmedelsverket, konsument- och djurskyddsorganisationer, Veterinärförbundet, och länsstyrelser. Tio tunga forskare inom djurvälfärd och djurhälsa avstyrker Jordbruksverkets förslag. Generaldirektören uppvaktades med 60 000 namnunderskrifter som begär att Jordbruksverket ska avvakta inrättandet av det beslutade vetenskapliga rådet. Trots detta beslutar Jordbruksverket enligt sitt ursprungliga förslag, som trädde i kraft den 1 december.

Läs hela debattartikeln från oss och flera andra djur- och konsumentorganisationer i Svenska Dagbladet

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: