Djurens Rätt
03 May 2016

Jordbruksverket presenterar rapport om djurskyddläget

Djurskyddsrapporten är ett komplement till den årliga redovisningen av länsstyrelsernas djurskyddskontroller som också presenterades i måndags.

Rapporten lyfter flera av de frågor som Djurens Rätt arbetar med och bevakar just nu: nya regler för kor på bete, kontrollprogram och avelsproblematiken på hundområdet. Den beskriver att antalet kycklingar som dödats för kött har ökat från knappt 90 miljoner 2014 till drygt 95 miljoner förra året, men att det samtidigt blir allt vanligare med mindre besättningar på upp till 10 000 djur där fåglarna ibland har tillgång till utevistelse. Det byggs också mycket nytt för minkar, hönor och kaniner medan det minskar för grisar, kor och andra djur.

Precis som under djurskyddskonferensen tidigare i år läggs ett mycket stort fokus i rapporten på konkurrenskraft och förenklingar för djurhållarna, snarare än förbättringar för djuren.

- Rapporten visar att Jordbruksverkets bild av djurskyddsläget i Sverige skiljer sig avsevärt från Djurens Rätts. Bland annat beskriver Jordbruksverket de föreslagna försämringar av betesrätten för kor som att ”Svenska mjölkkor kan få mer flexibelt bete”, samtidigt som de är tydliga med att förändringarna enbart görs på grund av påtryckningar om att förenkla för djurhållarna. De säger också att kontrollprogram, som det som Grisföretagarna ansökt om, ”kan ha både djurvälfärds- och konkurrenskraftsmässiga fördelar”. Djurens Rätt menar att kontrollprogram bara är ett sätt att urholka lagstiftningen med syfte att spara pengar åt djurindustrin, säger Lena Lindström, etolog på Djurens Rätt.

Något Djurens Rätt och Jordbruksverket däremot är eniga om är att det är bra att burhållningen av hönor i äggindustrin minskar. Idag byggs det inga nya stall med burar. I rapporten beskrivs det som ”ett gott exempel på marknadsdrivet djurskydd där konsumenten väljer”.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: