Djurens Rätt
03 August 2017

Jordbruksverket sänker djurskyddsnivån – agera, politiker!

Ett exempel på en försämring är att förslaget innebär att göra det möjligt att avskilja griskultingar från sin mamma redan vid 21 dygns ålder, till skillnad från de 28 dagar som griskultingarna har rätt till i dag.

Under våren fattade regeringen beslut om att inrätta ett vetenskapligt råd i djurskyddsfrågor. Rådet, som föreslogs som en del i utredningen om ny djurskyddslag, ska ha till uppgift att vetenskapligt granska nya förslag på djurskyddsområdet för att säkerställa att besluten som fattas är välgrundade. Det är mycket positivt. Det nya förslaget till föreskrifter har dock lagts fram innan rådet ens hunnit träda i kraft och djurskyddsorganisationerna har fått för lite insyn och möjlighet att påverka förslaget.

Djurens Rätt går samman med flera djuroganisationer och uppmanar politikerna att återta makten över djurskyddsfrågorna och agera! 

Läs hela debattartikeln i Dagens ETC

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: