Djurens Rätt
21 August 2018

Jordbruksverket vill minska anslagen till Sveriges 3R-center

Regeringen har för åren 2017-2020 avsatt 15 miljoner kronor per år för Sveriges 3R-kompetenscentrum. Jordbruksverket har i sitt budgetunderlag för åren 2019-2021 till regeringen (sidan 25) framfört att det från år 2021 istället endast behövs 10 miljoner kronor för 3R-centret, alltså en kraftig minskning.

Det ska enligt EU-direktiv i varje medlemsland finnas en rådgivande nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. År 2017 ombildade Jordbruksverket nationella kommittén så att den även fungerar som styrgrupp för 3R-centret.

Jordbruksverkets förslag om en minskning av anslaget till 3R-centret har inte varit en punkt vid sammanträde med nationella kommittén innan det lämnades till regeringen. Jordbruksverket har inte heller informerat kommittén, alltså styrgruppen för 3R-centret, om att de vill minska anslaget.

– Eftersom det är så mycket som kan och verkligen behöver utföras inom 3R-området behöver anslaget till 3R-centret istället öka från år 2021, säger Staffan Persson, ledamot i nationella kommittén och ansvarig för djurförsöksfrågor på Djurens Rätt.

* 3R står för Replace, Reduce, Refine - vilket innebär ersätta djurförsök med andra metoder, minska antalet djur som används i försök och förfina djurförsök i betydelsen minska smärta och annat lidande för de djur som används i djurförsök.

Djurens Rätt anser att Sverige bör utarbeta en nationell handlingsplan för utfasning av djurförsök. Här kan du skriva under vårt upprop till regeringen. 

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: