Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/djufri_forskning_2
22 April 2022

Jordbruksverkets 3R-center har kartlagt åtgärder för att minska djurförsöken åt regeringen

Förra året bad regeringen Jordbruksverkets kompetenscentrum för frågor om att förfina, minska och ersätta djurförsök (3R-centret) att kartlägga vad som kan göras för att minska djurförsöken så långt det är möjligt. Nu är 3R-centret klara med sin rapport och föreslår många viktiga åtgärder som ligger i linje med de frågor Djuren Rätts länge arbetat för.

Djurens Rätt släppte tidigare i år en egen rapport om strategier för utfasning av djurförsök där vi listade 10 viktiga åtgärder för att sätta fart på arbetet med att ersätta alla djurförsök. Nu har även Jordbruksverkets 3R-center, på uppdrag av regeringen släppt en rapport med liknande innehåll. Många av de viktigaste åtgärderna som Djurens Rätt föreslagit finns med i Jordbruksverkets förslag.

Den kanske allra viktigaste punkten både i Vår och 3R-centrets rapport är att det behövs mer pengar till djurfri forskning. Djurens Rätt har länge föreslagit att anslaget för 3R-forskning minst ska tiodubblas. 3R-centret sätter ingen summa i sin rapport men ger istället en detaljerad beskrivning av vilka typer av ekonomiska satsningar som är akuta för att börja få resultat när det kommer till antalet djur som används i djurförsök.

Centret lyfter särskilt så kallade valideringspengar. Det är pengar som öronmärks till att validera nya metoder för att säkerställa att de verkligen fungerar. Idag är det mycket svårt att få finansiering för den typen av arbete och det finns ingen egentlig anledning för forskare ute på universiteten att hålla på med sådant arbete. Det innebär att många nya lovande metoder som utvecklas aldrig leder till att djurförsöken faktiskt minskar. Det är ett mycket välkommet budskap och Djurens Rätt har efter 3R-centrets rapport lyft frågan om pengar till validering, bland annat i möten med politiker och på ett riksdagsseminarium vi deltog i tidigare i år.

I sin rapport lyfter 3R-centret även att det behövs en attitydförändring i forskarvärlden, att djurförsöken måste sluta betraktas som en guldstandard. Det är frågor Djurens Rätt håller med om och hela tiden arbetar för i kontakt med forskningsfinansiärer, myndigheter, lärosäten och enskilda forskare.

Sammanfattningsvis är 3R-centrets rapport om åtgärder för att minska djurförsöken väl genomarbetat och mycket välkommet tillskott i det politiska arbetet. Nu arbetar Djurens Rätt intensivt med att både 3R-centrets och våra egna förslag ska bli en politisk verklighet

Dela: