Djurens Rätt
14 September 2016

Kalifornien förbjuder uppfödningen av späckhuggare

Sedan tidigare har just SeaWorld förbjudits föda upp späckhuggare, men den nya lagen innebär att inga andra anläggningar kan öppnas upp och föda upp späckhuggare i fångenskap, och förhoppningen är nu att förbudet ska sprida sig till hela USA.

Förbudet gäller också föreställningar med späckhuggare, men tillåter SeaWorld nya upplevelseattraktion som fokuserar på späckhuggarna i deras "naturliga miljö".

Källa och läs mer

California bans killer whale theatrical shows, breeding, CNN, 14 september 2016

Orca Shows and Breeding Banned in California, National Geographic, 14 september 2016

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: