Djurens Rätt
08 January 2015

Kalifornien vänder och säger ja till foie gras

Så sent som i oktober 2014 skrev vi om hur förbudet mot tillverkning och försäljning av foie gras i den amerikanska delstaten Kalifornien hade klarat ännu ett hot - USA:s högsta domstol slog då fast att förbudet skulle fortsätta gälla efter att flera branschorganisationer överklagat beslutet.

Men så idag föll förbudet - foie gras är tillbaka på menyn i Kalifornien. En federal domare upphävde förbudet mot försäljningen, ett förbud som varade i två år. Domaren Stephen V. Wilson menade att förbudet strider mot USA:s konstitution och att federala regler reglerar vilka fjäderfäprodukter som får säljas.

Delstaten Kalifornien har till den 6 februari på sig för att överklaga beslutet men det är ännu oklart om detta kommer att ske. Tills dess är försäljningen av foie gras återigen tillåtet. Däremot är produktionen av produkten fortfarande förbjuden.

Produktionen av foie gras innebär att ankor och gäss tvångsmatas med så stora mängder mat att deras lever sväller upp till tio gånger sin normala storlek. Fåglarna tvångsmatas flera gånger per dag genom att en pump körs ned i halsen och trycker ned upp till ett halvt kilo foder på bara några sekunder. Den förstorade levern kan leda till att fåglarna får svårt att gå och andas. Många djur dör av skador, värmeslag och av att levern slutar att fungera.

Uppfödningen är inte tillåten i Sverige, liksom i 22 andra länder, men ank- och gåslever importeras hit och säljs i butiker och på restauranger. Samma regler gäller i samtliga EU-länder. Försäljning av foie gras har förbjudits i Israel och Indien har förbjudit importen av produkten.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: