Djurens Rätt
17 June 2015

Kalla fakta granskar det svenska djurskyddet

Enligt Kalla fakta ledde bara tre av länsstyrelsernas 144 anmälningar om djurskyddsbrott förra året vid landets slakterier till åtal. Det är mycket allvarligt och enligt Stig Orustfjord, generaldirektör på Livsmedelsverket, kan anledningen till att så få förundersökningar leder till åtal vara att den nuvarande lagstiftningen är för vag eller att det råder kunskapsbrist hos dem som utreder djurskyddsbrott.

Programmet tar bland annat upp att högdräktiga kor transporteras till slakt, trots att det är olagligt. Högdräktiga kor som transporteras och fullgångna kalvfoster på slakterier är exempel på missförhållanden som Djurens Rätt med flera rapporterat flertalet gånger om.

– Först och främst ligger ansvaret på djurägarna, de ska veta att de inte skickar högdräktiga djur till slakt. Misstänker transportören att en individ som ska med är dräktig, ska hen reagera och inte ta med den individen. Förutom att den dräktiga individen utsätts för stress och lidande så kan kalvens död bli utdragen när den dör i mamman, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Förutom de brott som djur utsätts för, anmälda som oanmälda, i samband med transporter och slakt utsätts de för stort lidande också när de hanteras fullt lagligt.

Varje år dör över 150 000 djur i Sverige i samband med transporter till slakterierna. 2013 och 2014 var den siffran så hög som drygt 180 000 djur. De flesta av de individerna är kycklingar i köttindustrin. Transportdödligheten har länge varit en prioriterad fråga för Djurens Rätt, bland annat inom våra kyckling- och transportkampanjer.

På slakterierna finns det stora brister i de vanligaste bedövningsmetoderna innan avblodning. Trots att EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) redan år 2004 kritiserade metoden och menade att den bör fasas ut, hängs kycklingar fortfarande upp, upp och ned i benen vid fullt medvetande och förs på löpande band till det elektriska vattenbadet där de ska bedövas när huvudet först genom vattnet. Hanteringen med levande upphängning är både stressande och smärtsam.

Djurens Rätt deltar i ett internationellt upprop mot koldioxidbedövning vid slakt av grisar. I februari skickade vi tillsamman med en rad andra organisationer en skrivelse till Kommissionen med uppmaning att stoppa den plågsamma bedövningsmetoden.  Det är känt att gasen koldioxid är aversiv och ger kvävningskänslor och att det kan ta en minut innan grisarna förlorar medvetandet när de utsätts för gasen. Läs mer i rapporten Böka på betong.

Närmare 90 miljoner djur dödas varje år på svenska slakterier, läs mer här omslakt och djur i livsmedelsindustrin.

På TV4 Play kan du se kvällens program.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: