Djurens Rätt
07 March 2018

"Kan EU så kan resten av världen"

Varför är djurförsök inom kosmetik en fråga som är viktig för dig?

– Det här var den första politiska fråga som jag började tänka på redan när jag gick i skolan. Nordiska Samfundet mot Plågsamma Djurförsök hade kampanjer på stan samtidigt som The Body Shop kom till Sverige med sitt budskap mot djurförsök och det påverkade mig.  Det var både politiska organisationer men även företag som The Body Shop som pionjärer satte frågan på agendan.

Är det svårt att skapa prioritet på djurrättsfrågor och djurskyddsfrågor hos regeringen?

– Jag skulle säga att det går i vågor. Djurrättsfrågor är lite som feminism eller miljöfrågor. När det är högkonjunktur är det lättare att driva de här frågorna men de ses också som lyxfrågor i lågkonjunktur och ekonomin är tuffare. Det viktiga är att se dessa frågor som hållbarhetsfrågor som ska finnas jämt. Men ibland kan det vara svårt att få gehör.

Hur kommer det sig att du väljer att stödja denna kampanj för ett globalt förbud?

– Jag blev så inspirerad när EU fick fram sitt förbud 2013. Man försöker just nu ta fram ett större FN dokument om djurens välfärd där ett 40-tal länder ser över sina djurrätt och djurskyddslagar. Då blir det här en väldigt viktig pusselbit i det. Olika länder har kommit så olika långt men inom just skönhet ser man att frågan når framgång lite överallt i världen. Att få fram en FN konvention inom just kosmetikatester är nåbart och greppbart.

Du har skickat in en skriftlig fråga till riksdagen för att lyfta frågan om en FN-konvention för att förbjuda djurförsök inom kosmetika. Vad fick du för svar?

– Jag fick svar från regeringen att de följer frågan med stort intresse. Svaret visar att det inte är en stängd dörr.

Vad ska till för att få ett förbud mot djurförsök inom kosmetik globalt?

– Nu behövs opinion för att visa regeringar över hela världen att den här frågan är viktig. Jag hoppas att så många som möjlighet skriver på den här kampanjen hos The Body Shop och också att de kontaktar sina lokala politiker. Just den här frågan om kosmetikatester kan man köra på ett sidospår bredvid det mer omfattande jobb som FN arbetar med för djurrätt och djurskyddsfrågor överlag. Kosmetikatester kan man bryta ut ur det. Kunde EU göra detta 2013 så kan flera ansluta och göra en överenskommelse.

Är en namninsamling på 8 miljoner tillräckligt många namn?

– I många politiska frågor anses 10 personer som hör av sig vara en ”väljarstorm” så man tänka att så många miljoner absolut kommer att påverka. Det viktiga är att det blir en global kampanj, därför är det en enorm fördel att The Body Shop har butiker över hela världen och kan nå människor överallt.

Hur har du genom din position i riksdagen stöttat kampanjen? 

– Utöver att lyfta frågan till regeringen så har jag kontakt med djurrättsengagerade politiker i andra länder för att se om det kan ta liknande initiativ och fråga sina ministrar. Jag har själv varit minister och vet att man blir påverkad när andra kommer med idéer.

Kan Sverige vara ett pådrivande medlemsland i FN?

– Sverige har varit tidigt ute i djurrättsfrågor. Vi har väntat länge på nya djurskyddslagen som nu träder i kraft 2018 och de här frågorna kommer att vara ovanligt heta i år. Det innebär att det finns alla möjligheter. Jag har varit vegetarian i 30 år, då var det ganska svårt men nu är det så många som väljer vegetarisk och veganskt och de är högst medvetna om djuretik, hälsa och klimat så det är nu tiden är mogen.

Vad skulle du vilja förmedla till FN för att komma vidare i frågan?

– Förenta Nationerna är översköljda av svåra frågor som krig och konflikter. De har många svåra frågor på sin arena. Det här är en ganska enkel fråga. Här har vi redan forskningen, vetenskapen och metoderna på vår sida. Det är väldigt viktigt för FN att kunna visa att man för världen i rätt riktning och då är det här ett jättebra sätt. Men det hänger mer på medlemsstaterna än på FN.

Om någon som överväger att skriva på kampanjen läser detta – vad vill du säga till dem?

– Kan EU som består av 28 länder gör det här så kan resten av världen. Man behöver inte känna någon rädsla och alternativen till djurförsök inom kosmetik har funnits så lång tid. Kan världens mest utvecklade demokrati ställa upp på det här så kan inte jag se varför något land inte skulle kunna det. Det finns bra, säkra metoder som har fungerat länge på marknaden. Djurs liv behöver inte gå till spillo för det här. Ta chansen nu att påverka!

Intervjun publicerades ursprungligen av The Body Shop och Cruelty Free International. Det är också de som står bakom kampanjen Forever Against Animal Testing, med Djurens Rätt som samarbetspartner i Sverige. Kampanjen lanserades under 2017 med målet att samla in 8 miljoner namnunderskrifter och stoppa djurtester inom kosmetika överallt i världen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: