Djurens Rätt
02 October 2012

Kanada och Norge överklagar EU:s importförbud av sälprodukter

I maj 2009 beslutade EU-parlamentet om ett förbud mot handel med sälprodukter. Förbudet trädde i kraft under 2010, men några månader senare anmälde Kanada förbudet till världshandelsorganisationen, WTO. Kanada menar att förbudet grundar sig på felaktig information och bryter mot överenskomna handelsskyldigheter.

Under 2011 försökte Kanada riva upp beslutet i EU-parlamentet, men parlamentet sade vid det tillfälle nej till förslaget, och vägrade å sin sida att godkänna handelsavtalet mellan EU och Kanada om de senare inte drog tillbaka sin anmälan till WTO.

Nu står det dock klart att Kanada har gjort gemensam sak med Norge, och gått vidare med sin anmälan till WTO. I ett pressmeddelande uppmanar lobbyorganisationen Eurogroup for Animals EU-parlamentet att försvara förbudet, och menar att det finns ett starkt stöd för beslutet bland EU:s medborgare.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: