Djurens Rätt
31 May 2012

Karlstads kommun säger nej till burägg

Två medborgarförslag hade skickats till Karlstads kommun, med uppmaningen att kommunen inte ska köpa in burägg av djuretiska skäl.  Och på kommunstyrelsens möte den 22 maj beslutades att bifalla förslaget.

I sitt beslut skriver Karlstad kommun att man just nu arbetar med att ta fram en ny livsmedelpolicy, där det kommer att framgå att kommunen ska ta djuretiska hänsyn vid upphandlingar av livsmedel - och att inte köpa in ägg från hönor som har suttit i bur ska ingå i detta.

"Policyn syftar bland annat också till att djur i livsmedelsproduktion behandlas väl och skyddas mot lidande" skriver Karlstads kommun på sin hemsida.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: