Djurens Rätt
25 August 2021

Karolinska institutet får kritik efter anmälan från Djurens Rätt

Efter att ansvariga på Prekliniskt laboratorium vid Karolinska institutet (KI) inte besvarat Djurens Rätts begäran under hösten 2018 att få del av försöksdjursjournaler gjordes ett år senare en anmälan till Justitieombudsmannen (JO).

Anledningen till att Djurens Rätt begärde ut just de journalerna var att länsstyrelsen vid en stickkontroll konstaterat att djurförsöken som utfördes på prekliniskt laboratorium inte följde deras etiska godkännande och att djuren utsattes för svårt lidande. Efter djurskyddskontrollen återkallades det etiska godkännandet.

Den svenska offentlighetsprincipen innebär att allmänheten ska få ta del av allmänna handlingar hos myndigheterna. Enligt Sveriges regler om försöksdjur ska alla försöksdjur ha en journal och en sådan journal är allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

Allmänna handlingar ska lämnas ut genast eller så snart det är möjligt. Ibland kan handlingarna innehålla känsliga uppgifter som måste täckas över, till exempel försöksledarens personuppgifter och lokalbeteckningar för försöksanläggningen. Då kan det ta lite längre tid men myndigheten ska i så fall meddela att det kommer att dröja.

Karolinska Institutet svarade aldrig på Djurens Rätts begäran om handlingar, trots att en påminnelse om detta gjordes.

Nu har JO uttalat kritik mot den ansvarige verksamhetschefen och menar att de borde hanterat Djurens Rätt begäran om att få del av försöksjournalerna. JO säger också att besked om en begäran att få del av allmänna handlingar normalt ska ges samma dag som begäran kommer in.

Djurens Rätt gläds åt att JO är tydlig med att det är myndigheternas ansvar att utbilda sin personal och ha en fungerande rutin för uppgiftslämnande. I Sverige har djur en låg juridisk status, deras välfärd är utlämnad till att myndigheterna gör sitt arbete och som det ser ut idag är det mycket få djurhållare som blir kontrollerade av länsstyrelserna.

På försöksdjursområdet rapporterar Jordbruksverket att de flesta år sedan försöksdjursdirektivet trädde i kraft har Sverige inte klarat av att hålla miniminivån för antal kontroller hos försöksdjursanvändarna. Därför är det otroligt viktigt att organisationer som Djurens Rätt får tillgång till uppgifter som rör försöksdjuren.

Dela: