Djurens Rätt
26 May 2016

Katter i Uttervik får hjälp

Många har i dagarna kontaktat Djurens Rätt angående ett fall i Uttervik där en samfällighetsförening gått ut med att de planerat fånga in och avliva förvildade katter. Bilden ovan har delats flitigt i sociala medier och många har hört av sig till Djurens Rätt och uttryckt sin oro.

Föreningen har enligt uppgifter hävdat att de varit i kontakt med Länsstyrelsen och fått tillstånd för detta. Men när Djurens Rätt kontaktar Länsstyrelsen framkommer det att något tillstånd inte har getts: ”Länsstyrelsen har inte gett något tillstånd eller liknande för infångning eller avlivning av katter." 

Djurens Rätt har under dagen varit i kontakt med SVEKATT som tillsammans med sina medlemsorganisationer planerar en gemensam insats för katterna.

Föreningen i Uttervik samarbetar nu med SVEKATT och är tacksamma för hjälpen de fått. Vi rekommenderar privatpersoner som är oroliga för katterna att inte kontakta föreningen direkt nu när kontakt är etablerad utan att låta organisationen göra sitt jobb i lugn och ro.

SVEKATT  kommer att uppdatera via sin Facebooksida så snart de har mer information om vilka insatser som kommer att göras.

Senaste nytt

Nu står det klart att SVEKATT, i samarbete med föreningen och sina medlemsorganisationer, kommer se till att katternas tas om hand på bästa sätt. Ett flertal katthem och organisationer kommer att hjälpa till med infångning och omplacering av katterna. SVEKATT har en nokill-policy och samtliga katter kommer att bli räddade. 

För att täcka kostnaderna för kastrering, vaccinationer, id-märkning och ev. veterinärvård så har en insamling startats.  

Alla gåvor mottages tacksamt på: 

  • Plusgiro 63 31 76-3
  • Bankgiro 840-7827
  • Swish 1231873074

Märk inbetalningen  med "Uttervik"

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: