Djurens Rätt
13 March 2018

Kattfällan – en dokumentär kortfilm om hemlösa katter och människors ansvar

Det finns många människor som hjälper katterna men resurserna räcker inte till. De ideella föreningarna kan inte lösa problemet med hemlösa katter på egen hand. Det är ett av budskapen som förmedlas i den nya dokumentära kortfilmen Kattfällan. Filmen är producerad och regisserad av Anna Asplund, finansierad med stöd av Djurens Rätt och är inspelad i Skåne, Stockholm och Göteborg.

Se hela filmen på www.kattfallan.se

Djurens Rätt om de hemlösa katterna

I förslaget till ny djurskyddslag vill regeringen införa ett förbud mot att överge djur, vilket är positivt. Men det är en besvikelse att regeringen föreslår att ett obligatoriskt krav på märkning och registrering av katter bör utredas ytterligare.

Det grundläggande för att lösa problemet med hemlösa katter och förhindra lidande är att det blir obligatoriskt att ID-märka och registrera sin katt. Precis som det finns ett hundregister behöver det finnas ett kattregister i Sverige.

– Medan regeringen utreder frågan om ett obligatoriskt krav på märkning och registrering av katter ytterligare hinner många fler katter gå stort lidande till mötes. Förbudet mot att överge djur bör kompletteras med krav på obligatorisk ID-märkning och registrering av katter så att hemlösa katter kan identifieras, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.                  

Kastreringsprojekteten i filmen Kattfällan genomförs enligt TNR-M-metoden, vilket står för Trap, Neuter, Return och Manage, eller på svenska fånga in, kastrera, återplacera och sköta om. Arbetet enligt TNR-M går ut på att katterna i en koloni fångas in. De veterinärbesiktigas, kastreras och ID-märks. Kattungar och vuxna katter som kan omplaceras får nya hem. De katter som är för sjuka avlivas. De katter som är friska men förvildade släpps tillbaka i sina gamla revir efter kastrering.

Katterna lever sedan i en stabil grupp och ges daglig tillsyn och matning av volontärer för resten av sina liv. Genom att även skygga katter som släppts tillbaka känner igen volontärerna och kommer när det är matdags kan matarna se om någon katt har blivit sjuk eller skadad och behöver fångas in. Katterna ges också skydd mot regn och vind.

– Det grundläggande för att lösa problemet med hemlösa katter är att politikerna när de ska rösta om den nya djurskyddslagen hjälper till genom att införa lagkrav på att alla katter ska vara ID-märkta och registrerade. , säger Camilla Björkbom.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: