Djurens Rätt
05 December 2016

Kina skärper sin djurskyddslagstiftning

En reviderad djurskyddslag träder ikraft i Kina den 1 januari 2017. Lagen förbjuder försäljning, inköp och användning av sällsynta eller utrotningshotade vilda djur samt produkter gjorda av de djur som står under särskilt nationellt skydd.

Kina föder upp vilda djur i fångenskap. Det uppskattas att industrin omsätter 1,3 miljarder dollar per år. Några av de mest hotade djuren i Kina är jättepandan, vitvingsdelfinen, trubbnäsaporna, sydkinesiska tigern, tibetanska antilopen och davidshjorten.

Källa

China tights its laws on animal protection, CCTV.com, 12 april 2016

Birgitta Wahlberg

Birgitta Wahlberg

Ansvarig för internationella frågor
Dela: