Djurens Rätt
09 March 2016

Klart med Marit Paulsens djurhälsolag

Den nya förordningen säger att alla lantbrukare, djurägare och personer som handlar med djur blir skyldiga att tillämpa principer om god djurhållning och återhållsam användning av veterinärmedicinska läkemedel. Detta ska göra att det blir mycket svårare att i framtiden maskera dålig djurhållning med antibiotika, sa Selimović i en debatt i parlamentet på måndagen.

För att hindra att hemlösa djur eller olagligt införda sällskapsdjur sprider sjukdomar finns ett krav på att uppfödare och försäljare av sällskapsdjur ska registrera sig. EU-kommissionen får också rätt att be medlemsländerna att inrätta databaser över hundar, katter och andra sällskapsdjur vid behov.

I den nya förordningen finns även skrivningar om att åtgärder för sjukdomsbekämpning måste ta hänsyn till djurens välbefinnande och förskona berörda djur från smärta eller lidande som kan undvikas. Veterinärer ska arbeta för att öka medvetenheten om samspelet mellan djurs hälsa och välbefinnande å ena sidan och folkhälsa och antimikrobiell resistens å den andra. EU-kommissionen tar på sig att övervaka användningen av antibiotika i EU.

- Djurens Rätt har länge efterfrågat åtgärder för registrering av familjedjur och av uppfödare. Vi ser positivt på att den nya lagen rymmer åtgärder för detta. Det är även positivt med ett samlat regelverk på djurhälsoområdet, och att fokus ligger på det förebyggande arbetet, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Djurhälsolagen antogs av EU ländernas ministerråd redan i december 2015. I och med gårdagens omröstning kan förordningen träda i kraft, och fem år senare börjar den gälla.

Dela: