Djurens Rätt
19 October 2020

Klimatpåverkan och kycklingen

Varje dag bombarderas vi konsumenter med olika hållbarhetsparametrar att ta hänsyn till när vi befinner oss i matbutiken och vi försöker reda ut - är kycklingkött klimatsmart? Vi stämmer av med David Khilberg, chef för klimat och juridik på Naturskyddsföreningen.

Hur ser Naturskyddsföreningen på att kycklingkonsumtion kopplas till klimatpåverkan?
- Jämfört med vegetabiliska livsmedel så har kyckling betydligt större klimatpåverkan och sämre resurseffektivitet. Kyckling är inget klimatsmart livsmedel.

Hur skiljer sig kycklingproduktion från t.ex naturbeteskött?
- Betande idisslare som kor har generellt en större klimatpåverkan än exempelvis kyckling. Det är viktigt att begränsa konsumtionen av allt kött. Men djur som betar på naturbetesmark har också flera miljönyttor. Det bidrar till värdefull biologisk mångfald och det är resurseffektivt då djuren kan beta på marker som inte kan användas till annan livsmedelsproduktion. Därför ska den som vill äta kött välja små mängder naturbeteskött, trots att klimatpåverkan är större än kyckling. Men huvuddelen av kosten bör vara växtbaserad även för den som äter kött.

Kycklingar som växer långsammare bidrar med en större klimatavtryck, samtidigt som det innebär bättre djurvälfärd. Hur skulle ni vilja vägleda konsumenter i de valen som många står inför i matbutikerna?
- Det är en bra illustration av varför en miljömässigt hållbar köttkonsumtion förutsätter en kraftigt minskad köttkonsumtion. Metoder för att effektivisera köttproduktion för att minska utsläppen tenderar att leda till sämre förhållanden för djuren, till exempel genom att kycklingar avlas för att växa snabbare och stå inomhus på små ytor. Det är bättre med betande djur som får gå utomhus, växa långsamt och göra nytta för den biologiska mångfalden. Men om det ska rymmas inom den mycket begränsade utsläppsbudget vi har för att klara klimatmålen måste köttkonsumtionen minska dramatiskt. Därför är den enkla regeln att välja grönt i första hand, och små mängder naturbeteskött för den som väljer att äta kött. Ekologiskt är ett bra val oavsett om man väljer vego eller kött.

Francesca Vilches

Francesca Vilches

Ansvarig för växtbaserad utveckling
Dela: