Djurens Rätt
01 November 2019

Koldioxidbedövningen av grisar måste få ett slut - inför ett förbud från år 2025

Förbudet behövs på EU-nivå, men ett nationellt förbud är ett viktigt steg i rätt riktning. Djurens Rätt har tillsammans med Eurogroup for Animals tagit fram ett positionspapper om behovet av att snarast finna alternativ till den plågsamma CO2-bedövningen av grisar vid slakt. 

Koldioxidbedövningen av grisar är den dominerande bedövningsmetoden vid slakt av grisar i Sverige, liksom i flera andra europeiska länder som till exempel Tyskland, Danmark, Spanien och England. Detta trots att det sedan länge funnits vetenskapliga bevis för att CO2-bedövning innebär ett stort lidande för grisarna som utsätts för metoden. Forskning har visat att grisar som utsätts för koldioxidbedövningen lider av rädsla, smärta och stress och att det kan ta uppemot en och en halv minut i gasen innan grisarna förlorar medvetandet.

Koldioxidbedövningen av grisar har avråtts från av djurskyddsskäl redan för över 20 år sedan. År 2004 påpekade EFSA (Europeiska myndigheten förlivsmedelssäkerhet) att den gas som används vid bedövning ska vara icke aversiv och att forskning i syfte att hitta andra bättre gasblandningar var av hög prioritet.

– Koldioxiden gör så att grisarna upplever smärta, obehag och stark ångest. De kämpar för sina liv, de försöker allt vad de kan att ta sig bort från gasen och det kan ta uppemot flera minuter innan de förlorar medvetandet. Att metoden har fördelarna att grisarna kan bedövas i grupp och att det går att bedöva många grisar på kort tid i slakteriernas höga tempo är en förklaring men inte en godtagbar ursäkt till att koldoxidbedövningen fortfarande är den vanligaste. Det enorma lidande som grisarna utsätts för i samband med slakt måste få ett slut, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Vi uppmanar tillsammans med Eurogroup for Animals och dess övriga 68 medlemsorganisationer i 26 länder till införandet av ett förbud på EU-nivå mot koldioxidbedövning av grisar vid slakt, från 1 januari 2025. Tillsammans med uppmaningen om införande av förbud, uppmanar vi Sveriges regering, EU-kommissionen och grisnäringen att prioritera frågan och avsätta resurser till forskning och utveckling av alternativa bedövningsmetoder.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: