Djurens Rätt
22 July 2015

Kommunalpolitiker vill förbjuda vilda cirkusdjur på kommunal mark

Harald säger också till P4 Kalmar att han helst skulle se ett nationellt regelverk för detta.

– Jag har uppfattat det som att det råder stor samstämmighet kring den här frågan, att vi inte ska använda kommunal mark till sådan upplåtelse. Det var i alla fall den bild jag fick när vi diskuterade det, men man vet ju inte. Det kan vara så att det finns någon eller några som är emot det, det kommer väl att visa sig. Men egentligen skulle jag vilja se att vi hade ett nationellt regelverk som förhindrar det här, säger Harald Hjalmarsson.

Svårt att få igenom

För flera år sedan försökte dock Tranås kommun att genomföra samma sak. Kommunens beslut upphävdes sedan av Länsrätten med motiveringen att det strider mot ordningslagen. Kommunen har bara rätt att i enskilt fall vägra upplåta mark.

Djurens Rätts arbete för cirkusdjuren

Djurens Rätt och nyhetssajten Newsner driver sedan i våras en kampanj mot vilda djur på cirkus där vi vill få till en lagändring så att vilda djur på cirkus ska förbjudas. Kampanjen har nått stor framgång. Över 75 000 personer har i dagsläget skrivit under vår namninsamling för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

Djurens Rätt anser att cirkuslivet är ett problem för alla djur, men den är särskilt problematisk för vilda djur. Ett stort antal länder i världen har förbjudit vilda djur på cirkus och en majoritet av svenskarna anser att vilda djur inte bör få förekomma på cirkusar.

Två tunga instanser - Sveriges Veterinärförbund och expertgruppen som år 2011 tog fram förslag till ny djurskyddslag – har föreslagit förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus på grund av att dessa djurs naturliga beteende inte kan tillgodoses.

Läs mer på www.djurensratt.se/intepacirkus 

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: