Djurens Rätt
03 May 2015

Kommunpolitiker – nu löser vi problemet med hemlösa katter

Under våren och sommaren föder tusentals hemlösa, förvildade katter sina ungar till en brutal framtid. I dag finns uppskattningsvis 100 000 hemlösa katter i Sverige. Problemet med hemlösa katter är särskilt stort i Skåne. Katterna bildar ofta kolonier där smittor, ohyra och svält orsakar lidande. Många katter och kattungar dör, men en hel del överlever och får ungar – som i sin tur får ungar. En okastrerad katthona kan få upp till 120 ungar under sin livstid.

Hemlöshet bland katter är ett utbrett djurskyddsproblem där lösningarna inte enbart kan ligga på ideella krafter som katthem och kastreringsprojekt. Vi som arbetar med hemlösa katter vädjar till lokalpolitikerna att hjälpa oss. Tillsammans kan vi lösa problemet och minska lidandet för katterna.

Under våren har Kastreringsbussen och Djurens Rätt i ett gemensamt projekt kastrerat nära 200 hemlösa katter i trakterna runt Höör. Privatpersoner och katthem har fångat in katterna och vi har kastrerat, id-märkt och vaccinerat dem. Kastration bör vara en hörnsten i ett kommunalt strategiskt arbete för att hindra att katter föds till ett liv i lidande.

Många av de infångade katterna har kunnat omplaceras till trygga hem men för vissa kattindivider – som fötts i det vilda och hunnit bli alltför skygga – är det inte ett alternativ. Det bästa för dem är att släppas tillbaka och hållas under uppsikt av engagerade privatpersoner, eldsjälar och kattorganisationer. Den här metoden kallas TNR-M, vilket står för trap, neuter, return och manage, eller fånga in, kastrera, återbörda och sköta/förvalta.

Kastrerade katter håller ett stabilt revir och – om arbetet varit effektivt – minskar de stadigt i antal. De kommuner som satsar strategisk på arbete med TNR-M får ett bättre resultat eftersom metoden är effektivare än massavlivningar.

Avlivning minskar bara tillfälligt antalet katter, vilket skapar bättre förutsättningar för de kvarvarande katterna att föda nya kullar och för andra katter att vandra dit. Det kastreringsarbete som Kastreringsbussen och Djurens Rätt utför just nu kommer att ha effekt på lång sikt när det gäller att minska kattkolonierna runt Höör.

De kommuner som satsar strategiskt på TNR-M får inte bara en mer effektiv lösning på problemet, de får också en lösning som är etiskt riktig. Därför är det viktigt att kommunpolitikerna inrättar kommunala djurhem och satsar på kommunalt finansierat kastreringsarbete enligt metoden TNR-M. En stor hjälp där kommunerna kan bistå är att upplåta lokaler för de ideella krafter som Kastreringsbussen. Vi har kunskapen och viljan att lösa problemet med hemlösa katter. Finns den politiska viljan att hjälpa oss?

Camilla Björkbom, förbundsordförande Djurens Rätt
Andrea Gunnarsson, initiativtagare Kastreringsbussen

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: