Djurens Rätt
24 May 2016

Könsbestämning av okläckta kycklingar kommer ett steg närmare

Totalt hålls omkring 6,8 miljarder hönor för äggproduktion i världen. För varje höna som kläcks fram för att bli värphöna föds också en tuppkyckling. De har inget värde i äggindustrin då de inte lägger några ägg och det oftast inte anses lönsamt att föda upp dem för sitt kött. Tuppkycklingarna sorteras ut manuellt och mals ner eller gasas ihjäl direkt efter kläckningen. Bara i Sverige dödas omkring 15 000 nykläckta tuppkycklingar varje dag.

Men nu har nya steg tagits i framtagandet av en metod som kan göra att embryon i äggen kan könsbestämmas redan innan de kläcks. Vi har tidigare skrivit om detta här.

Det handlar om ett kommersiellt gångbart test som tyska forskare hävdar kan komma att vara i bruk redan i början av nästa år. Metoden har utvecklats av forskare vid Dresdens Tekniska Universitet och universitetet i Leipzig, och använder spektroskopi för att bestämma könet på ett hönsembryo.

Metoden har potentialen att på sikt avveckla rutinen att på kläckerierna döda hälften av alla kycklingar som föds, ett faktum som börjar bli allt mer känt och väcka debatt hos konsumenter i världen.

Trycket har varit särskilt starkt i Tyskland där jordbruksministeriet avsatt stora resurser till att göra metoden kommersiellt gångbar. Liknande satsningar görs nu också i Frankrike.

Testerna innebär att forskarna skär ett litet hål på toppen av ägget med hjälp av en laserstråle. Infraröd spektroskopi används sedan för att bestämma könet på embryot baserat på dess DNA-innehåll, vilket är cirka 2 % högre hos tuppkycklingar. Forskarteamet kan nu könsbestämma ett ägg med 95 % säkerhet på mindre än en minut och en automatisk ”könsbestämningsmaskin” väntas bli tillgänglig i början av nästa år.

Gary Ford som är fjäderfärådgivare i Storbritanniens jordbruksorganisation NFU har sagt att det finns ett stort intresse i den pågående forskningen runt om i världen för att bestämma könet på embryon i ägg.

- Dödandet av tuppkycklingar är bara ett av många stora problem i äggproduktionen. Det är positivt om det kan försvinna, men det bästa för djuren är att vi helt slutar äta ägg, säger Lena Lindström, etolog på Djurens Rätt

Källa

Commercial poultry embryo sexing a step closer, Poultry World, 13 maj 2016

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: