Djurens Rätt
05 July 2012

Kontroller och tidsbegränsning vägar framåt mot långa djurtransporter

I EU är det tillåtet att transportera djur till slakt i upp mot 30 timmar, och allvarliga brister i djurskyddet vid dessa transporter har regelbundet konstaterats – inte minst i de bilder som nått ut i mediebruset vid flera tillfällen, och som har berört så många. Bakom dessa bilder ligger vanligtvis organisationen Animals' Angels, och Silvia Mereggi hade rest till Gotland från Italien för att berätta om hur organisationens arbetar och hur verkligheten ser ut i dessa transporter.

 

När det kommer till möjligheten att förändra för de djur som transportas var Silvia Mereggi inte särskilt optimistiskt:
- Ett ordentligt djurskydd under långa transporter är inte möjligt.

Det enda vi kan göra, sa Silvia Mereggi, är att förkorta lidandet genom att tidsbegränsa transporterna. Och detta är anledningen till att Animals' Angels är drivande i kampanjen 8hours, som vill se en tidsbegränsning för transporterna i Europa till max åtta timmar.

Silvia Mereggi visade bilder och film från ett par av de transporter som rör sig på Europas vägar, där djuren fraktas i timtal i, i värme och kyla, i transporter som inte ens när de uppfyller den lagstadgade storleken ger djuren tillräckligt för att få en dräglig sista resa.

Hur ser det då ut i Sverige? Mattias Gårdlund, djurskyddsinspektör från Skåne, menade att det var dags att sluta slå oss för bröstet och tro att vi är bäst i klassen. Riksdagspolitikerna Jens Holm (v) höll med:
- Det finns en illusion om att vi är mycket bättre än andra länder.

Jordbruksverkets Helena Kättström, idag enhetschef men till hösten djurskyddsansvarig, höll med om mycket, men menade att ett stort ansvar också ligger på den som transporterar djuren.
- Problematiken härstammar ofta från att man lastat fel djur, och på fel sätt. Då får man en hög dödlighet.

Detta är något som Mattias Gårdlund arbetat länge med att åtgärda. Han jobbar med att utbilda de som transporterar djuren, och menar att det inte krävs mycket för att åstadkomma konkreta resultat som gör skillnad.
- Transportörer som är ordentligt utbildade sänker dödligheten och ger djuren en mycket bättre välfärd under transporterna.

Gårdlund var inte lika positivt till kampanjen 8hours, och menade att det var mycket mer än denna siffra som i praktiken innebär mer skillnad för de djur som transporteras.

Seminariet samtliga tre svenska deltagare förespråkade en ökad satsning på kontroller av transporter, och Gårdlund höll fram Danmark som ett exempel på ett land där man kommit betydligt längre än Sverige.
- Kräv inte att vi i Sverige ska höja ribban, utan istället att vi ska följa de regler som finns.

Sverige har kritiserats av EU för att utföra för få kontroller av transporterna i landet. Dagen innan seminariet presenterade Jordbruksverket statistik som visade att antalet kontrollerande djurtransporter har ökat, från 76 inspektioner år 2010 till 165 stycken år 2012, en siffra som fortfarande är för lång med tanke på antalet djur som transporteras.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: