Djurens Rätt
29 May 2020

Kor och kalvar behöver varandra

För att korna ska producera mjölk måste de föda kalvar. Därför insemineras korna (utsätts för konstgjord befruktning) ungefär en gång per år. Idag är det allra vanligaste att kalven tas från kon direkt eller kort efter den fötts, både inom konventionell och ekologisk mjölkproduktion. Enligt KRAVs regler ska kalven få vara kvar hos kon i minst ett dygn. Djurens Rätt har länge pekat på att det här är en mycket viktig djurskyddsfråga eftersom separationen leder till stort djurlidande. Många konsumenter reagerar också på att kalvarna inte får vara med sina mammor.

– Att SLU-projektet om ko och kalv tillsammans pågår och uppmärksammas är mycket glädjande och ett tydligt tecken på att djurvälfärdsfrågor engagerar. Djurs beteendebehov måste börja tas på allvar, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Tidig separation är och har varit det traditionella sättet, trots att det länge varit känt att både kon och kalven stressas av separationen. Att inte få vara tillsammans strider mot deras naturliga beteende. Den naturliga tiden för avvänjning (då kalven slutar dia) är då kalven är omkring ett halvt till ett år.

– Nu kommer sommaren och vi börjar se korna ute på bete. Jag tycker var och en ska fråga sig var kalvarna är. För de finns, men de har tagits från sina mammor trots att vi vet att de behöver varandra och trots att vi har en djurskyddslag som säger att djur har rätt att bete sig naturligt, säger Linda Björklund.

Syftet med SLU-projektet ”Ko och kalv tillsammans” är att ta reda på hur kalvar kan hållas tillsammans med kor i system med så kallad automatisk mjölkning. Enligt SLU är frågan aktuell eftersom det både finns lantbrukare och konsumenter som är intresserade av system där kalvarna får vara kvar hos korna.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: