Djurens Rätt
09 June 2016

Köttförbrukningen minskar med 2 procent

Sammantaget minskade den svenska förbrukningen av kött per person med knappt 2 procent första kvartalet 2016. Förbrukningen av både nöt- och griskött minskade med cirka 3 procent. Att förbrukningen av kött planar ut eller till och med minskar är ett fenomen i flera utvecklade länder, inte bara i Sverige, skriver Jordbruksverket.

– Det finns flera tänkbara förklaringar till detta. En är att fler konsumenter bestämt sig för att äta mindre kött eller inget kött alls, en annan att den svenska produktionen varit lägre och importen inte ökat i motsvarande grad, säger Åsa Lannhard Öberg vid enheten för handel och marknad.

Förbrukningen av ägg ökade dock med drygt 6 procent samma period och även förbrukningen av fågelkött ökar. Anledningarna till att ägg och fågel ökar kan dels vara att det för fågelkött inte finns något tak för rekommenderad konsumtion, likt det som finns för rött kött. I äggbranschen har det också skett efterfrågedriven omställning mot ekologisk och andra typer av frigående produktion.

Som nya konsumenttrender nämnder Jordbruksverket att hälsa, trygghet och hållbarhet är ord som avspeglar en växande andel svenskars syn på sin livsmedelskonsumtion. Andelen ”vegetarianer av olika slag ”ökar också.

Förbrukningen av kött refererar till åtgången i slaktad vikt och därför inte samma sak som konsumtion av kött. Under fjolåret 2015 visade siffrorna på en i princip oförändrad köttförbrukning även om grisköttet även då minskade och fågelköttet ökade.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: