Djurens Rätt
08 February 2016

Köttkonsumtionen är ett problem, Sven-Erik Bucht

Idag, måndagen den 8 februari, sändes att avsnitt av radioprogrammet Matens pris som hade fokus på kött och politik. Så här beskriver redaktionen själva avsnittet på sin Facebooksida: "Den skenande köttkonsumtionen är en av de viktigaste frågorna för miljön och vår hälsa. Ska politikerna ändå hålla sig borta från våra matvanor? Är det politik att en minister gillar kött? Bör han känna till att svenskarna äter allt mer kött? Idag handlar Matens pris om köttet. Om vetenskapens och myndigheternas krav på åtgärder och politikernas ovilja att agera." Hela programmet går att lyssna på här:www.sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=10544&arti...

Något som väckt stor uppmärksamhet är landsbygdsminister Sven-Erik Buchts kommentarer i programmet, där han - förutom att säga att han gillar kött - inte säger sig vara medveten om ifall vi äter mer eller mindre kött idag än tidigare. Detta trots att statistiken visar att vi idag äter nästan dubbelt så mycket kött jämfört med 1990, en ökning med 20 kilo kött per person och år (även om vi har kunnat se en vikande trend på senare år, se relaterade nyheter till höger).

På frågan om ministern ser vår växande köttkonsumtion som ett problem för miljön svarade Sven-Erik Bucht att han inte ser det på det sättet - ett uttalande som går stick i stäv med uttalanden från bland annat världshälsoorganisationen WHO, FN, Jordbruksverket och Naturvårdsverket, som alla slagit fast att vi behöver minska köttkonsumtionen av hänsyn till klimatet.

- Det är allvarligt att en ansvarig minister inte säger sig känna till att köttkonsumtionen ökat dramatiskt, nästan dubblerats, under de senaste 15 åren. Uttalandet om att det inte är ett miljöproblem går tvärsemot vad vetenskapen och svenska myndigheter anser. Vi hoppas att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tar sig tid att sätta sig in i dessa livsavgörande frågor för vår, för djurens och för planetens skull, säger Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom i en kommentar till programmet.

Läs mer i vår debattartikel på Nyheter24: Djurens Rätt: Låt oss berätta lite om kött, Sven-Erik Bucht.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: