Djurens Rätt
27 February 2015

Köttkonsumtionen sjunker i Sverige

Köttkonsumtionen ökar i allmänhet stadigt i Sverige. Men i år syns ett sällsynt trendbrott: förbrukningen av kött har sjunkit med 0,7 procent, från 87,7 kilo till 87,1 kilo per person och år. Det är hos grisköttet som minskningen har skett, medan lamm- och fågelköttet istället ökat.

Jordbruksverket skriver att köttlarm som upplevs hota vår hälsa historiskt haft störst betydelse för konsumtionsutvecklingen, med utbrottet av galna ko-sjukan runt år 2001 som främsta exempel. Förra årets minskning tror de kan härledas till bland annat debatterna om djurvälfärd och antibiotikaresistens, samt Livsmedelsverkets nya rekommendationer om max 500 gram däggdjurskött i veckan.

Statistiken visar också att försäljningen och produktionen av svenskt kött har ökat och importen av gris- och nötkött minskat.

Dela: