Djurens Rätt
02 June 2020

Köttminskningen ser ut att stanna av

Första kvartalet 2020 ökade konsumtionen av kött i Sverige med 0,5 % per person jämfört med motsvarande period 2019. Samtidigt har befolkningen ökat med 0,9 % vilket tyder på att konsumtionen snarare stannat av enligt Jordbruksverkets analys.

När det gäller kycklingar har konsumtionen per person ökat, vilket inte enbart kan förklaras med att befolkningsmängden gjort det. Samtidigt har konsumtionen av griskött per person minskat i ungefär samma storleksgrad.

– Om svenskar byter ut griskött mot kycklingkött ökar antalet individer som föds upp och äts, eftersom varje kyckling har mindre mängd kött på kroppen än varje gris. Jämfört med första kvartalet 2019 ökade förbrukningen av kycklingkött per person med bara 50 gram, men omräknat till individer så handlar det om totalt 670 000 fler kycklingar. Precis som att en liten ökning ger stor effekt i antal dödade kycklingar, kan en liten minskning rädda många liv. Välj bort dem från tallriken, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: