Djurens Rätt
23 November 2021

Krabbor, kräftor och bläckfiskar erkänns som kännande varelser i Storbritannien

Fredagen den 19 november meddelade Storbritanniens regering att tiofotade kräftdjur (där bland annat kräftor, krabbor och räkor ingår) och bläckfiskar kommer att omfattas av landets nya djurskyddslag - som den brittiska regeringen beskriver som den mest långtgående djurskyddslagstiftningen i världen. 

Beslutet kommer efter studier på London School of Economics and Political Science som kunnat konstatera att dessa djur är kännande varelser som kan uppleva smärta. Studien Review of the Evidence of Sentience in Cephalopod Molluscs and Decapod Crustaceans fanns "väldigt starka" bevis för att många bläckfiskar känner smärta och "starka" bevis för att många krabbor gör det.  För andra djur, som kräftor och andra sorters bläckfiskar, var bevisen ”betydande men inte starka” enligt studien.

I den rapport som studien mynnat ut i rekommenderas ett förbud mot att koka krabbor och kräftor levande, men det tidningen Expressen skriver idag - ”Skaldjuren känner smärta – nu slutar man koka dem levande” - stämmer tyvärr inte.

I ett uttalande kring de nya reglerna skriver den brittiska regeringen uttryckligen att "Today’s announcement will not affect any existing legislation or industry practices such as fishing. There will be no direct impact on the shellfish catching or restaurant industry".

Ambitionen med att inkludera dessa djur i den nya lagstiftningen är dock att de nya insikterna ska innebära ökat skydd för dessa djur när framtida beslut ska tas. Förhoppningsvis kan det innebär ett framtida stopp för krabbor och kräftor får kokas levande.

2018 införde Schweiz ett förbud mot att koka humrar levande och utan bedövning.

Enligt den svenska djurskyddslagen ska kräftor och humrar skyddas mot onödigt lidande, men det finns inga regler för hur kräftor får avlivas eller att det ska ske med föregående bedövning. Det viktiga är, enligt Jordbruksverket, att döden inträffar fort och det inte rör sig om ett utdraget lidande.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: