Djurens Rätt
13 September 2021

Krav på märkning och registrering av katter snart verklighet?

Uppskattningsvis finns det över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Katter har fortfarande väldigt låg status och det finns en felaktig uppfattning om att katter klarar sig själva utan tillsyn och omvårdnad. För att färre katter ska behöva sakna ett hem måste katternas status öka och en viktig del i det arbetet är införandet av obligatorisk ID-märkning och registrering av katter. Djurens Rätt är hoppfulla inför att det kommer ett besked inom den närmsta tiden.

– För katternas skull förväntar jag mig att krav på märkning och registrering kommer beslutas innan året är slut. Katternas status måste höjas, något som Djurens Rätt tillsammans med fler än 40 000 svenskar vill se. Nu behövs ett positivt beslut för katterna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Redan för 10 år sedan föreslog utredningen om en ny djurskyddslag krav på märkning och registrering av katter, men så blev det inte. Efter det har en utredning om märkning och registrering av katter tillsatts, presenterats samt remitterats och nu bereds ett förslag utifrån den i Regeringskansliet. Utredningen, som presenterades för två år sedan, kom fram till att det bör införas ett krav på märkning och registrering av katter, och att kravet ska införas i tillsynslagen (lagen om tillsyn över hundar och katter) som idag innehåller krav på märkning och registrering av hundar. Enligt utredaren skulle ett sådant krav minska antalet hemlösa katter på sikt och därmed också djurens lidande.

Regeringen ska under hösten lämna ett förslag till riksdagen, en proposition, om märkning och registrering av katter. Därefter ska riksdagen ta ställning till förslaget i en omröstning. Enligt en rundringning av SR Nyheterna tidigare i år var en majoritet av riksdagspartierna för obligatorisk märkning och registrering av katter.

Djurens Rätt har finansierat projekt för att hjälpa hemlösa katter och för att förebygga att fler katter blir hemlösa. Jordbruksverket beslutade under 2020 om nya djurskyddsregler för hållning av hundar och katter. En viktig del av den nya föreskriften är att det blivit tuffare krav på att djurhållare måste se till att katter inte förökar sig oplanerat. Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat. Djurens Rätt bidrog under föreskriftsarbetet med kunskap och synpunkter, i Jordbruksverkets samrådsgrupp och som remissinstans.

I maj 2018 överlämnades 40 867 namnunderskrifter från Djurens Rätt till miljö- och jordbruksutskottet, till stöd för införandet av obligatorisk märkning och registrering. Läs mer om hemlösa katter och se kortfilmen Kattfällan här.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: