Djurens Rätt
09 November 2016

Kristianstad pyntar djurvänligt i påsk

Fjädrar och dun kan tas från fåglar på två sätt; dels efter slakt av djuren, dels genom plockning av levande fåglar. De stora slakterierna i Sverige tar inte tillvara fjädrarna vid fågelslakt, utan fjädrarna importeras hit. Fjädrarna kommer vanligtvis från kalkoner som fötts upp i köttindustrin i USA. Djuren avlas hårt för att växa snabbt och det förekommer bland annat både tå- och näbbklippning av djuren. 

Under påsken 2016 valde hela 9 kommuner bort fjädrarna. Det hela startade med ett medborgarförslag och en lyckad kampanj från Djurens Rätt lokalorganisation i Lund.

Efter ett medborgarförslag av Daniella Hellgren kommer nu Kristianstads kommun med det glädjande beskedet att de väljer bort fjädrarna i påsk.

Ur Kristianstad kommuns tjänsteutlåtande:

Förvaltningens syfte med pyntningen är att man ska uppleva en positiv markering av påsken och vårens ankomst. I och med att det finns en risk att påskfjädrarna är plockade från levande fåglar, har förvaltningen därför valt att avstå från att pynta med påskfjädrar 2017.
Om inte leverantörerna i framtiden kan garantera att fjädrarna är producerade på ett etiskt riktigt sätt, har förvaltningen för avsikt att även framöver pynta med andra material än påskfjädrar. Ingen pyntning av staden har i övrigt utförts med animaliska produkter under åren.

 

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: