Djurens Rätt
03 March 2017

Kritik mot yttrandet om djurförsök på primater

Utkastet till yttrande, som offentliggörs av Europeiska kommissionens vetenskapliga kommitté för hälso- miljö- och nya risker (SCHEER) under denna vecka, tar inte itu med de brister som framfördes i den föregående rapporten som släpptes 2009.

Redan år 2009 kritiserades SCHEER:s rapport för att ha underlåtit att titta ordentligt på alternativen som är tillgängliga för djurförsök och att bedöma det vetenskapliga värdet av att använda primater i experiment.

Yttrandet från SHEER anses olämpligt av följande skäl:

  • Sammansättningen av arbetsgruppen var otillfredsställande. Inga representanter från djurskyddsgrupper ingick. Arbetsgruppen borde ha varit sammansatt av experter med ett brett spektrum av åsikter, även motståndare till forskning med primater.
  • Arbetsgruppen har accepterat och antagit synpunkter från forskare som använder primater i sin forskning, i stället för att överväga och anta en kritisk syn för sitt yttrande.
  • Det finns många ogrundade och dåligt underbyggda påståenden om fördelarna med forskning med primater.
  • Fokus har lagts på begränsning och förfining av användningen av primater, i stället för ersättning.

Dr. Jarrod Bailey från Cruelty Free International säger att hela processen har så allvarliga brister att det gör det aktuella avgörandet värdelöst. Tills en ordentlig, balanserad, oberoende, omfattande och systematisk genomgång av de områden i vilken forskning med primater bedrivs, kommer kommissionen att förses med kvalitativt dåliga och vilseledande yttranden av dem med egenintresse i forskningen med primater menar Jarrod Bailey.

Ett offentligt hörande om rapporten kommer att äga rum i Luxemburg den 14 mars.

Birgitta Wahlberg

Birgitta Wahlberg

Ansvarig för internationella frågor
Dela: