Djurens Rätt
27 July 2018

Kritiskt läge för djur som transporteras från EU

Det är organisationen Tierschutzbund Zurich/Animal Welfare Foundation, en av medlemmarna i paraplyorganisationen Eurogroup for Animals där även Djurens Rätt är medlem, som besökt gränsen. De rapporterar om att långa djurtransporter fortfarande tillåts trots rådande extrema väderförhållanden. Djuren tvingas vänta flera dagar vid gränsen i gassande sol.  

EU-kommissionen har uttryckligen bett medlemsstater att inte skicka djur till denna del av gränsen under varma väderförhållanden. Granskningen visar dock att mellan den 16 och 23 juli exporterade EU-länder över 4 000 nötdjur till Turkiet trots utomhustemperaturer mellan 33 till 38 grader och med en temperatur inne i lastbilarna på 37 grader. Infrastrukturen på plats kan inte heller hantera det stora antalet djur, vilket ytterligare försvårar möjligheten att leva upp till EU:s djurskyddskrav.

Eurogroup for Animals har den 27 juli skickat ett brev till EU-kommissionär Vytenis Andriukaitis med en uppmaning att omgående ta sig an den kritiska situationen för djur som transporteras från EU till tredje land, och särskilt uppmärksamma det akuta läget vid gränsen mellan Bulgarien och Turkiet. De ber kommissionären att uppmana medlemsstater och berörda myndigheter att sluta godkänna transporter av levande djur till den bulgariska gränsen under sommaren och vidta alla nödvändiga åtgärder för de djur som i nuläget är fast vid gränsen.

Källa

'This one has heat stress': the shocking reality of live animal exports, The Guardian, 30 juli 2018

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: