Djurens Rätt
09 September 2020

Kronfågel fällda för vilseledande reklam - igen

”Med kyckling grillar du för en bättre middag och ett bättre klimat” påstod Kronfågel i en reklamkampanj i Stockholms lokaltrafik under våren. Men kampanjen har nu fällts av Reklamombudsmannen som i sitt beslut menar att Kronfågel inte kan styrka att det är bra för klimatet att grilla kyckling.

– Kycklingproduktion är långt ifrån hållbart, varken miljömässigt eller etiskt. Att äta växtbaserat är upp till tio gånger bättre för klimatet än att äta kycklingkött och det otroliga tempo som kycklingarna hanteras i är en djurhållning som är definitionen av ohållbar. Det är positivt att påståendet nu fällts av Reklamombudsmannen, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt.

Detta är inte första gången Kronfågel fälls för vilseledande reklam. Under fjolåret marknadsförde Kronfågel kycklingfärs som den ”klimatvänliga färsen”, men även då fälldes reklamen. Att kycklingfärs är mindre dåligt för klimatet än vad nötfärs är, vilket Kronfågel argumenterade för, innebär inte att den är klimatvänlig konstaterade Reklamombudsmannen då.

Kycklingproduktion genererar ungefär 1,6 - 5,4 kg koldioxidekvivalenter växthusgasutsläpp per kilogram benfritt kycklingkött. Det är en mindre mängd utsläpp än de flesta andra typer av kött - men fortfarande upp till 10 gånger mer än för olika växtbaserade proteinrika alternativ.

Mot den bakgrunden rimmar Kronfågels försök att lansera kycklingkött som ett klimatsmart alternativ illa.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: