Djurens Rätt
18 February 2015

Kycklingar kvävdes till döds på transport utan ventilation

Det finns inget lagkrav om att transportfordon för kycklingar ska vara försedda med mekanisk ventilation, som fungerar även om fordonet står stilla. Istället finns luckor för självdrag som bara fungerar under färd. Det kan leda till att situationen för kycklingarna snabbt blir outhärdlig till exempel vid en trafikolycka med köbildning. Nu har ett fall uppdagats då även självdragsluckor saknades, och närmare 4000 kycklingar kvävdes till döds inne i transporten.

Kycklingar som transporteras packas mycket tätt sammanträngda i lådor som staplas från golv till tak. Med så många djur i ett begränsat utrymme blir det snabbt mycket varmt och fuktigt. Värmestress är en vanlig dödsorsak hos kycklingar under transport. Speciellt utsatta är djuren som befinner sig mitt i fordonet, längst bort från ventilationsluckorna. Är det kallt ute kan fåglarna längst ut istället frysa ihjäl. Ju längre tid transporten varar, desto fler kycklingar hinner dö.

EU:s expertorgan EFSA skriver i sina rekommendationer för transport av djur att transporter som varar längre än fyra timmar innebär en ökad risk för lidande hos kycklingar. De skriver också att mekaniska ventilationssystem i transporfordonen minskar risken för värmestress.  Djurens Rätt instämmer helt i dessa rekommendationer, och menar att det är dags att politikerna gör något åt den höga transportdödligheten hos kycklingar. Transporttider på max fyra timmar och krav på mekanisk ventilation i alla fordon är en bra början.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: