Djurens Rätt
12 June 2012

Kycklingfokus under Almedalsveckan 2012

Det var en blandning av lokalt aktiva, styrelseledamöter och anställda som begav sig till ett soligt Visby i månadsskiftet juni-juli för att under Almedalsveckan göra djuren till en del av agendan. Återigen satte Almedalsveckan nya rekord, med fler än 1 800 inbokade evenemang. Tre av dem arrangerades av Djurens Rätt, varav ett i samarbete med Djurskyddet Sverige.

Djurens Rätts första seminarium fokuserade på konsumentmakt och upphandling, med utgångspunkt i de hönor som sitter i bur. Det är vanligt att ansvaret för ett gott djurskydd läggs på konsumenten, men handeln fick under seminariet kritik för att inte ta tillräckligt mycket eget ansvar. Ett annat viktigt område där det går att ställa djurskyddskrav är inom den kommunala upphandlingen, där konsumenten sällan har någon valmöjlighet alls.

Djurens Rätts andra seminarium handlade om svensk kycklinguppfödning, en uppfödning som en av paneldeltagarna - Ylva Esping, författare till boken Monsterbiff till middag? – kallade vårt lands största djurskyddsproblem. I panelen ingick även fyra riksdagsledamöter, om alla höll med om att det finns problem, men som hade olika ingångar i hur man ska komma till rätta med dem.

Det tredje seminariet hade djurtransporter som tema, och gästades av Silvia Meriggi från organisationen Animals' Angels. Hon var i Visby för att berätta om hur det ser ut på de djurtransporter som går genom Europa – och hon var krass i sitt konstaterande om att ett gott djurskydd under långa djurtransporter helt enkelt inte är möjligt. Det vi kan göra är att minska tiden som djuren utsätts för lidande. Alternativet är förstås, vilket riksdagsledamoten Jens Holm (v) påpekade, att minska sin köttkonsumtion – vilket skulle minska antalet djur som transporterades.

Förutom Djurens Rätts egna arrangemang fanns vi hela tiden på plats i centrala Visby för att dela ut material och samtala med förbipasserande - för Almedalsveckan är ju mycket mer än seminarier och debatter. Hönrietta, Djurens Rätts egna höna/maskot, fanns med på i Almedalen, och var extremt framgångsrik i att locka till sig blickar och uppmärksamhet – vilket bl.a. resulterade i att Djurens Rätt hamnade på framsidan till Svenska Dagbladet under en av dagarna, något som inte många organisationer lyckas med.

Sammanfattningsvis var det fyra extremt händelserika dagar som vi hoppas ska så frön och etablera kontakter som kommer till nytta i det fortsatta arbetet för djurens rättigheter. Och redan nu är planerna igång för hur vi ska kunna förbättra vårt deltagande än mer till år 2013.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: