Djurens Rätt
02 December 2020

Labbodlat kött får säljas för första gången

Det är kycklingkött från det amerikanska företaget Eat Just som blir det första laddodlade köttet som får säljas i världen. Eat Just tillverkar sitt kycklingkött från muskelceller från djur som sedan får växa i bioreaktorer.

We've been eating meat for many hundreds, thousands of years, always needing to kill an animal to eat -- until now” säger en representant från företaget till CNN.

Argumenten för odlat kött är att efterfrågan på kött är stor, och att det labbodlade köttet är ett sätt att producera kött med mindre skadliga effekter för djur och miljö.

Djurens Rätt förhåller sig försiktigt positiva till den framtida utvecklingen då dessa produkter kan tänkas nå en målgrupp som inte tilltalas av växtbaserad mat och som ersätter ett kött med ett annat. I dagsläget kvarstår dock flera utmaningar att lösa. Nedan listar vi ett par av dem.

Fyra utmaningar med labbodlat kött

  • Ursprungscellerna måste tas någonstans ifrån, det vill säga att de tas från djur. Det handlar i regel inte om några smärtsamma ingrepp men det återstår ändå att dessa djur behöver hållas på något sätt. Samtidigt kan många djur besparas lidande jämfört med dagens djuruppfödning för kött.
  • Det labbodlade köttet är idag resurskrävande och utvecklingen av alternativ till kött skulle kunna komma längre om samma resurser istället satsades på redan existerande växtbaserade produkter. Återigen blir det en fråga om målgrupp och efterfrågan.
  • Cellerna odlas idag ofta i näringsmedium som kommer från ofödda kalvar. Det är naturligtvis ingen acceptabel metod. Även på detta område händer det dock mycket inom forskningen och förhoppningsvis finns snart en djurfri metod på plats för själva odlingen.
  • Det labbodlade köttet kan komma att klassa som "novel foods" under bland annat EU-lagstiftning, vilket innebär att djurförsök kommer att krävas för att testa säkerheten för människor.
Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: