Djurens Rätt
20 February 2015

Låga betyg för många livsmedelsföretag verksamma i Sverige

Business Benchmark for Animal Welfare (BBAW) har de senaste åren genomfört mätningar på djurvälfärd bland olika företag. Listan på företag har ständigt ökat för varje år. Under 2014 granskade man totalt 80 livsmedelsföretag. Bakom BBAW står bland annat djurrättsorgansationerna Compassion in World Farming och World Society for the Protection of Animals.

BBAW vänder sig främst till investerare, andelsägare, företag och olika organisationer. Målet är att öka djurvälfärden i livsmedelsindustrin genom att granska och redovisa och jämföra hur pass bra arbete olika företag gör inom det området. Man märker att intresset för den här typen av frågor har ökat den senaste tiden, vilket gör att ur ett ekonomiskt perspektiv kan ökat fokus på djurvälfärd bara en bra investering långsiktigt.

Årets rapport kunde visa på ett ökat intresse på alla tre mätområden jämfört med föregående år. De tre mätområdena innefattar om företag har en djurvälfärdspolicy, hur konkret och mätbar den policyn är, och hur mycket företagen satsar på utveckling och innovationer för att öka djurvälfärden. Därefter rangordnas företagen baserat på hur de lever upp till dessa mätområden i sex olika betygsnivåer.

Rapporten finns att läsa här, på sida 9 rangordnar man företagen på en skala mellan 1 - 6, där 1 är högsta betyg och 6 är lägsta betyg.

Välbekanta företag verksamma i Sverige som McDonalds och Unilever har fått betyg 2. Arla Foods, Nestlé och Subway har betyg 3. Barilla och Kraft Foods Group har betyg 4. Lidl, tillsammans med ICA Gruppen har betyg 5. Längst ned i listan finner man bland annat Burger King och Mars med betyg 6.

En positiv trend är att sedan BBAW börjat med sina årliga rapporter har många företag ökat sitt intresse för djurvälfärdsfrågor. Men det finns mycket kvar att förbättra. Inte minst är det oroande att ICA Gruppen, (som äger ICA-butikerna och står för 50% av Sveriges dagligvaruhandel) har hamnat på nivå 5.

Dela: