Djurens Rätt
04 February 2015

Landsbygdsministern får internationell kritik för det svenska omsorgsprogrammet för grisar

Uppdatering 26 februari: Idag tar Sveriges radio upp debatten kring omsorgsprogrammet och lyfter att Sverige får internationell kritik från Eurogroup for animals.

Michel Courat, veterinär och sakkunnig i Eurogroup är mycket oroad över utvecklingen inom svensk djurvälfärd och säger detta kan skada bilden av Sverige som ett land med gott djurskydd för en lång tid framöver. 

P1 morgon sänder också en politisk debatt med Jytte Guteland, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och Fredrick Federley, centerpartist och vice ordförande i Eu-parlamentets grupp för djurskyddsfrågor.

- Det handlar om en metod för att öka lönsamheten. Sverige har haft en stolt hållning när det handlar om djurskydd och det behöver vi värna, säger Jytte Guteland.

 

Djurens Rätt har tidigare skrivit om, och kritiserat programmet för som utger sig för att handla om omsorg men i själva verket är ett sätt att gå runt lagstiftningen, öka produktiviteten och tjäna mer pengar. Sådana kontrollprogram finns redan i dag bland annat inom äggindustrin.

Eurogroup for Animals är en paraplyorganisation som samlar inte mindre än 45 djurrätts-och djurskyddsorganisationer i 24 olika medlemsländer. Det är djurskyddets främsta lobbygrupp i EU.

I brevet från Eurogroup uttrycks oro och besvikelse över omsorgsprogrammet som just nu utvärderas i Sverige. De avsteg från djurskyddslagstiftningen som skulle komma att gälla om kontrollprogrammet antas beskrivs som ett steg bakåt från Sveriges nuvarande position som ett land med relativt gott djurskydd. Med detta skulle regering välja att "lägga sitt goda rykte åt sidan till förmån för ökad konkurrenskraft och vinstmaximering."

Vidare nämns att programmet kan komma att bryta mot punkt 4 i djurskyddslagstiftningen som säger att "djur bör kunna uttrycka sitt naturliga beteende" och att det skulle strida mot artikel 13 i EUF-fördraget.

Brevet i sin helhet kan du hämta här i högerspalten.

Kritik mot omsorgsprogrammet har på mycket kort tid nu kommit från många olika håll. Vi hoppas att landsbygdsministern och Jordbruksverket tar den inkomna kritiken i akt i bedömning av detta kontrollprogram som inte har något med omsorg om grisarna att göra.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: