Djurens Rätt
21 February 2023

Landsbygdsministern i debatt om djurparker och djurskyddsmyndighet

Debatt om djurparker

Under sina anföranden på temat djurvälfärd i djurparker ställde Rebecka Le Moine frågor om vad ministern tänker göra för att stärka djurvälfärden i djurparkerna samt vad som ska göras för att öka tillsynen och kvaliteten på de de kontroller som görs.

Debatten återkom flertalet gånger till att landsbygdsministern känner sig trygg med de lagar och regler som finns. Rebecka Le Moine sa att det kan hon på pappret också göra, men tryckte på att tillsynen över och kvaliteten hos de kontroller som görs måste öka. På frågan vad ministern menar att vi behöver göra för att uppnå detta blev svaret ännu en hyllning till Sveriges starka djurskyddslagstiftning och ett konstaterande att djurparker redan är föremål för kontroller och reglering.

Att politiker gömmer sig bakom djurskyddslagen och det faktum att det finns system för kontroller är ingenting nytt. Ett djur som lever instängd i en djurpark som kontrolleras var tionde år, bryr sig inte om vad lagar och regler säger. Det viktiga är hur de efterlevs, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Läs mer om interpellationsdebatten om djurparker här

Debatt om djurskyddsmyndighet

Debatten om en djurskyddsmyndighet följde i samma spår. Rebecka Le Moine argumenterade för behovet av en myndighet som tar ett helhetsgrepp runt djurens intressen, och även här svarade landsbygdsministern med lovord om det svenska djurskyddet och drog slutsatsen att det inte finns anledning att frångå det nuvarande systemet.

Ett utdrag från ett av Rebecka Le Moines anföranden sätter fingret på att djurskyddslagstiftningen bara har ett värde när den efterlevs:

Vi kan säkert hålla med varandra om att Sveriges djurskyddslag är bra, men jag menar att implementeringen och tillsynen brister.

Herr talman! Ett exempel på detta är minkfarmerna. Det står i djurskyddslagen att djur ska ha rätt till sina naturliga beteenden. Men minkar är rovdjur, och i deras naturliga beteenden ingår att simma. Det kan de inte göra när de sitter instängda i burar på livstid. Dagens minkfarmer uppfyller därför inte rimliga krav på att främja djurs naturliga beteende. Ändå fortsätter de, och det är för att pengarna vinner. Det finns profit att göra. Minkarnas liv ligger under Jordbruksverket, som styrs av regleringen med de fina orden. Men dessa ord måste genomsyra verkligheten.

Jag undrar vad Peter Kullgren tänker vidta för åtgärder för att stärka djurvälfärden, inte på papperet utan i verkligheten.

Några sådana åtgärder verkar inte vara aktuella, att döma av svaren från landsbygdsministern. Det finns i dagsläget 344 myndigheter under regeringen och det är Jordbruksverket som ansvarar för både djurfrågor och jordbruksfrågor. 

Djurens Rätt anser att Sverige borde ha en djurskyddsmyndighet som tar ett helhetsgrepp kring djurfrågor. En sådan myndighet skulle vara ett naturligt steg för att tydliggöra var ansvaret för djuren ligger och för att säkerställa att djuren inte systematiskt underordnas ekonomiska intressen på det sätt vi ser idag, avslutar Camilla Bergvall.

Läs mer om interpellationsdebatten om en djurskyddsmyndighet här.

En interpellation i riksdagssammanhang är en fråga som ställs av en ledamot riktad till ett statsråd som i sin tur får två veckor på sig att förbereda ett svar. Detta svar presenteras under en interpellationsdebatt mellan de två parterna. Dessvärre gav fredagens interpellationsdebatt inga besked om åtgärder för att stärka djurskyddet.

Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: