Djurens Rätt
28 January 2013

Landsbygdsministern kallsinnig till översyn av djurparkerna

I samband med Kallas Faktas avslöjanden om Parken Zoo i Eskilstuna, och efter medierapporteringen om djurhållningen på Ölands djurpark, initierade Djurens Rätt i höstats ett upprop till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Kravet var att initiera en översyn av de svenska djurparkerna för att garantera att djurskyddslagen efterlevs. I dagsläget har drygt 4 500 personer ställt sig bakom uppmaningen.

I en skrivelse den 17 oktober 2012 uppmanade Djurens Rätt landsbygdsministern att vidta åtgärder. I sitt svar på skrivelsen skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson nu att det ankommer på länsstyrelserna att kontrollera att djurskyddslagen följs. Och att han "följer frågan med stort intresse men ser i dagsläget inte något behov av att vidta ytterligare åtgärder."

I skrivelsen nämner landsbygdsministern också att Svenska Djurparksföreningen har börjat arbeta internt med sina etiska regler.

Läs Djurens Rätts skrivelse samt landbygdsministerns svar till höger.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: