Djurens Rätt
07 March 2013

Landsbygdsministern om hästar som lotterivinster

Som vi skrev den 28 februari så anordnas under Gothenburg Horse Show ett lotteri där man kan vinna två hästar. I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt reglerar att hundar och katter inte får användas som vinster i lotterier, och riksdagsledamoten Helena Leander (MP) frågade i riksdagen landsbygdsministern vad han avser göra för att fler djurarter än hundar och katter inte ska få användas till vinster i lotterier, tävlingar och dylikt.

I sitt svar menar bekräftar ministern att det inte är tillåtet att använda hundar och katter som vinster i till exempel lotterier, men att något liknande förbud inte finns för andra djur.

När det kommer till hästar menar Eskil Erlandsson att "djurets storlek, den omständigheten att hästar hålls i stall och inte i hemmet samt behovet av kunskaper för att kunna hantera djuret" i sig motverkar "impulshandlingar [som] leder till djurinnehav", jämfört med med hundar och katter. Av den anledningen skriver ministern att "varken jag, som ansvarig minister, eller Jordbruksverket som är central myndighet med ansvar för djurskyddsfrågorna, fått indikationer på att det finns praktiska problem med andra djurslag än hundar och katter som vinster."

På sin Facebook-sida kommenterar Djurens Rätts hästgrupp landbygdsministerns svar:

Ministern ser ingen anledning att agera eftersom han menar att det på något sätt skulle vara ett självsanerande problem just MED ANLEDNING av att det är ett så stort ansvar att ha en häst. Vi köper inte ministerns argument.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: