Djurens Rätt
05 June 2014

Landsbygdsministern verkar för kortare djurtransporter i EU

Det var på ett möte med ministerrådet som Eskil Erlandsson och Dan Jørgensen bad att få ta upp frågan om långa transporter av djur. Djurens Rätt hade i en skrivelse uppmanat ministern att ta upp frågan på mötet, och vi har nu fått ett svar på denna uppmaning med mer information om vad som sades på mötet.

Så här skriver Eskil Erlandsson om mötet:

"Inför mötet hade vi tillsammans skrivit ett underlag inför diskussionerna i rådet i vilket vi beklagade att rådet inte kunnat enas om striktare djurskyddsregler om transporter och i vilket vi påminde om de delar i rådsslutsatserna från 2012 om djurtransporter och om EU:s djurskyddsstrategi 2012-2015 som innehåller mer konkreta krav på åtgärder från kommissionens sida när det gäller djurtransporter.

Vid mötet med ministrarna poängterade jag behovet av att visa djuren hänsyn och krävde att det gällande regelverket uppdateras och ändras så att det står i överensstämmelse med aktuella vetenskapliga kunskaper på området. Jag begärde särskilt att maxtransporttiderna för djuren, inte minst för slaktdjuren, måste begränsas. Jag erinrade även om att över 1 miljon EU-medborgare skrivit under ett upprop för att begränsa transporttiderna för slaktdjur till max 8 timmar och om att Europaparlamentet har uttryckt sitt stöd för samma tanke.

 Utöver frågan om djurtransporter passade jag även på att poängtera betydelsen av att det bör inrättas ett nätverk av referenscentrum för djurskydd, eftersom jag är övertygad om att ett sådant skulle bidra till ett starkare djurskydd inom unionen."

Dela: