Djurens Rätt
17 September 2012

Låt inte nya djurskyddslagen bli en dödsdom för hemlösa katter

Enligt Djurens Rätt är avlivning av friska djur aldrig en acceptabel lösning, och i vårt remissvar till utredningen framför vi kritik mot utredarens resonemang.

I Sverige har omplaceringsorganisationer börjar arbeta med TNR-metoden - Trap Neuter Return. Det är en metod som på ett humant och långsiktigt sätt tar hand om förvildade katter, och det är etablerat världen över. Om förslaget till nya djurskyddslag går igenom kommer metoden att förbjudas, och förvildade katter att avlivas.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: