Djurens Rätt
16 June 2017

Lettland förbjuder vilda djur på cirkus

Den lettiska tv-kanalen LSM var först med nyheten om att ett tillägg till Lettlands djurskyddslag under torsdagen röstades igenom i landets parlament med 54 röster för, 4 röster mot och 17 ledamöter som var frånvarande. Glädjande nog röstades ett förslag om att införa en lista på djurarter som skulle undantas av förbudet  ner.

Förbudet, som träder i kraft så snart det har skrivits under av Lettlands president Raimonds Vējonis, börjar gälla i hela Lettland från den 1 juli men gör ett undantag för Riga Cirkus (som vi har skrivit mer om här) som kommer att fasa ut användningen av vilda djur till 1 januari 2018.

Källa

Saeima bans use of wild animals in circus, LSM.lv, 15 juni 2017, 

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: