Djurens Rätt
31 January 2019

Levande gäss plockas fortfarande för sitt dun i Europa

I och med avslöjandet i TV4:s Kalla fakta från 2009 om hur fåglar plockas levande för dun blev det för allmänheten känt vilket lidande som ligger bakom dessa produkter.

Fåglarna som skulle plockas i Kalla Faktas film bands ihop vid fötterna för att de inte skulle sparkas och bitas. Sedan lades de på rygg i plockarens knä, och fågelns fjädrar plockas från hela djurets kropp, en oerhört smärtsam process. Ofta går plockningen på ackord och gör att fåglarna utsätts för ännu ett stressmoment (läs mer om dunproduktion).

Kina är den största dunproducenten i världen, men också i Europa förekommer en produktion. Och trots att det enligt EU-lag är förbjudet att plocka dun av en levande gås förekommer det - organisationen Vier Pfoten uppskattar att dunet på en miljon gäss fortfarande plockas medan de lever i Europa varje år. 

Vier Pfoten har drivit kampanjen 40Lives för att stoppa djurplågeriet, kampanjnamnet kommer från att det krävs dunet från 40 fåglar till ett enda täcke.

Problemet med fåglar som plockade levande för sitt dun i Europa är störst i Ungern och Polen, men det förekommer också till viss del i Tyskland och Frankrike skriver den finska nyhetskanalen YLE.

Enligt YLE är European Food Safety Authority den instans som ska övervaka att plockning av levande djur inte förekommer i EU, men de har svårt att kontrollera den svarta marknaden av arbetare som rör sig mellan farmerna för att dra dunet av de levande gässen.

Sedan avslöjandet i Kalla fakta har klädindustrin försökt inrätta en certifiering för dun, men då det ofta är industrin själva som övervakar och upprätthåller certifikaten har många ifrågasatt deras trovärdighet, och det enda du som konsument egentligen kan göra är att undvika produkterna.

Genom att plocka varje fågel flera gånger går det att få ut mer dun per fågel jämfört med att bara använda dunet som en restprodukt från slakt. Dessutom sparar företagen pengar på att slippa rengöra dunet och det anses hålla högre kvalitet om det kommer från levande fåglar än om dunet plockats efter slakt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: